BİZE DE BİR KONFÜÇYÜS LAZIM

hulyacayorumlar

Konfüçyüs bir süre için şehrin yönetiminde görev alır ve yedi gün sadece şehirde olanları izler. Yedinci gün şehirdeki en yüksek memur Shao-Cheng’i görevden alır.
Öğrencileri buna çok şaşırırlar ve sorarlar:
– “Shao-Cheng bu şehirde hatırlı ve kuvvetli bir adamdı. Şehrin yönetiminin de yetki aldıktan sonra ilk işiniz onu görevden almak oldu. Bildiğimiz kadarıyla bu adam haydutluk, hırsızlık yapmamıştı. Bunu neden yaptınız?”

Konfüçyüs, öğrencilerine neden yaptığını anlatır;
– “Dünyada beş ağır suç vardır. Haydutluk ve hırsızlık bunlardan sonra gelirler. Bu beş suç şunlardır:
1. İyi eğitimli ve bilgili olmasını gizlice kendi fırsatları için kullanan,
2. Aşırıya kaçan bir hayat tarzı ile inatçılık,
3. Doğruyu söylemese de insanları yanıltabilen,
4. Sadece olumsuz olaylar ve her şeyin hep kötü yanları hakkında konuşan,
5. Yanlış olduğunu bildiği şeyleri sanki doğruymuş gibi gösteren ve destekleyen
Shao-Cheng’de bunların hepsi vardı. Nereye gitse taraftar topluyor, isyanlar yaratabiliyordu. Aldatıcı fikirlerini parlak konuşmaların arkasına gizleyebiliyordu. Doğruyu ve yanlışı karıştırıyordu…

View original post 13 more words

Advertisements

One thought on “BİZE DE BİR KONFÜÇYÜS LAZIM

  1. Pingback: BİZE DE BİR KONFÜÇYÜS LAZIM | tabletkitabesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s