Eğitim almış olanların tümü milli düşünceyi geliştirmeye, milli ruhu uyandırmaya, milli iradeyi güçlendirmeye mecburdurlar. 

 • Aydın olmak demek, modaya uygun elbise, şapka giymek ve kolalı gömlek giyinmek demek değildir. Aydın kesim, halkın beyni konumundadır. Halkımız sizi iyi bir eğitim aldıktan sonra yüksek bir gelir elde edersiniz, geceleri eğlenesiniz diye sizi o konuma getirmemiştir. Böyle olanlar gerçek aydın olamazlar. Onlar yozlaşmışlardır.
 • Köylülere, işçilere, halkın alt kesimlerine nasıl daha iyi bir konuma yükselebileceklerini öğretiniz!…
 • Halkımıza var olmanın değerini bilmeyi ve korumayı öğretiniz. Çorak topraklarımızda her köylünün, her işçinin daha insanca, daha sağlıklı daha mutlu , daha akılcı bir hayat yaşayabileceklerini anlatınız!…
 • Halkımıza nasıl çalışmaları gerektiğini öğretiniz!…
 • Az maliyetli sağlık konutları nasıl yapabileceklerini gösteriniz!…
 • Kendilerinin ve çocuklarının sağlıklarını nasıl koruyabileceklerini öğretiniz!…
 • Mutlu bir aile hayatının nasıl kurulabileceğini, kadının erkeğe, erkeğin kadına nasıl davranacağını ve çocuklarının nasıl terbiye edileceğini anlatınız!…
 • Halkımızı, her işi zamanında yapmaya, disiplinli ve düzenli çalışmaya alıştırınız!…
 • Kendisinin ve başkalarının hukukunu gözetmesini öğretiniz!…
 • Bütün bunlarda halka bizzat kendiniz örnek olunuz!…
 • Kendi aranızda ve halk ile ilişkilerinizde…

View original post 58 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s