TÜRKÇE DOSYASI /// Ağah Sırrı Levend : Tarih Boyunca Türk Dili

yararlı bir yazı

Stratejik Plan

TARİH BOYUNCA TÜRK DİLİ

Ağah Sırrı Levend (*)

Türk dilinin zengin bir kelime hazinesi, kuvvetli bir yapısı, sade, ama köklü bir grameri vardır. Türk dilinin bu özellikleri, hele gramerindeki bu sadeliği ve sağlamlığı, bilim dünyasında çoktan tanınmıştır.

Bugün elimizde Türk dili andaçlarından pek az belge bulunuyor. Ama bunlar bile, dildeki kelime zenginliğinin, deyiş kıvraklığının, anlam açıklığının ve yapıdaki sağlamlığı belirtmeğe yeter.

Türk ulusu tarihten önceki çağlardan bugüne gelinceye değin, yüzyıllar boyunca türlü uygarlıklar geçirdiği, din ve kültür değiştirdiği, yabancı dillerin ağır basksına uğradığı halde ana dilinin korumuş, özlüğünün yitirmemiştir.

Gelenek ve göreneklerine bağlı olan Türkler, yıyıldıkları yerlerde dillerini korumağa çalışmışlar ve bu yolda titizlik göstermişlerdir.

Müslümanlığın yayılmağa başladığı çağlarda, Irak’a ve Arabistan’ın türlü bölgelerine göç eden Türkler, yerleştikleri yerlerde, arapları ve Arap dilinin küçümsemişlerdir.

DİLE SAYGI:

Corci Zeydan, Medeniyet-i İslamiye Tarihi adlı eserinin III. cildinde Türklerden ve Türklerin kuvvetinden bahsederken şöyle söylüyor:

“O sıralarda şii veya sünni olsun herhangi devlet…

View original post 4,473 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s