Gerçek iyiler;Özü, sözü, kalbi bir olandır.

Özü, sözü, kalbi,davranışı bir olanlardır. Onlar her şeyi açık ve dürüstçe ortaya koyarlar. Bilseler ki kıyamet kopacak doğru olanı söylerler ve yaparlar. Kimseye yalakalık yapmazlar. Öz söz,davranış birdir. Kötülüğe ,haksızlığa göz yummazlar. Bunu yaparken kendi çıkarlarını veya toplumdaki durumlarını düşünmezler. Kalp de ne var ise davranış da o vardır. Sessizliği, göz yummayı iyilik olarak algılamazlar. Birinin kalbini kırmak pahasına da olsa gerçeği göstermeye çalışırlar. Gerçek dost kişilerdir. İnsanlar bu insanlardan pek hoşlanmazlar, Toplumsal bellek onlara susmayı, göz yummayı, beklemeyi öğrettiği için gerçek iyi ile karşılaşmış bir insan onun açık ve dobralığı karşısında afallar onu kabalıkla suçlayabilir, çünkü topluma öğretilen “beklenti davranışı”ile özdeşmeyen biri vardır karşısında.Onun bilinçaltındaki verilere , bu kişinin davranışı denk düşmüyordur.Gerçek iyiler dünyada az sayıdadır. Karşılaşan insan şanslıdır ama bu şansının farkına hemen varamayabilir.Aradan uzun yıllar geçtikten sonra bu insanın doğrulukları ortaya çıkabilir, uyarılarında haklı oldukları anlaşılabilir.Ektikleri tohumlar mutlaka er geç yeşerir ekilenin benliğinde. Tohumlar yeşerene kadar kötü…

View original post 42 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s