Seyyid Nesimi Divanı’ndan Seçmeler, Haz: Kemal Edip Kürkçüoğlu (2)

Barış Kahraman

seyyid-nesimi

GAZEL

1 Bende sığar iki-cihan; ben, bu cihana sığmazam,
Gevher-i la-mekan benem, kevn ü mekana sığmazam.

2 Arş ile ferş ü Kaf ü Nun, bende bulundı cümle çün;
Kes sözüni uzatma kim şerh u beyana sığmazam.

3 Kevn ü mekandur ayetüm, zata gider bidayetüm;
Sen bu nişan ile beni bil ki nişana sığmazam.

4 Kimse güman ü zann ile olmadı Hakk ile biliş;
Hakk’ı bilen bilür ki ben, zann ü gümana sığmazam.

5 Surete bah u ma’niyi suret içinde tanı kim,
Cism ile can benem, veli cisme vü cana sığmazam.

6 Hem sadefem, hem incüyem; Haşr ü Sırat esenciyim,
Bunca kumaş u raht ile ben bu dükana sığmazam.”

Seyyid Nesimi Divanı’ndan Seçmeler, Haz: Kemal Edip Kürkçüoğlu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973, s. 142

“7 Genc-i nihan benem ben uş, ayn-i iyan benem ben uş,
Gevher-i kan benem ben uş; bahre vü kana sığmazam.

8 Gerçi muhit-i a’zamem, adem adumdur, ademem;

View original post 8,521 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s