Mantıku’t-Tayr II, Feridettin-i Attar

Barış Kahraman

83dd122116c78660e7ba82490aeb21fd_1292700360

“Bir gece pervaneler, daracık bir yere toplanıp mumu araştırmaya koyuldular.
Hepsi de deiler ki: Birisi gerek ki istediğimizi arasın, bulsun. Bize birazcık olsun haber getirsin!
Bir pervane uçup gitti. Uzaktan bir köşk gördü; köşkün içinde de nur gibi bir mum vardı.
Dönüp defterini açtı; anladığı kadar mumu anlatmağa çalıştı.
O toplulukta ulu bir pervane vardı; kınayıp dedi ki: bunun mumdan haberi bile yok!
Başka bir pervane, o muma atıldı, kendisini muma attı, uzaktan şöyle bir döndü dolaştı.
Kanatlarını çırparak dileğine kavuştu.. mum üst geldi, o alt oldu;
Geri döndü; o da bir iktar sırlar söyledi; mumun vuslatından bahsetti.
Yine ulu pervane dile geldi: Azizim, bu da mumun nişanesi değil, sen de öbürüne benziyorsun; nerden nişane vereceksin ki?
Derken başka bir pervane kalktı, sarhoş sarhoş ayaklarını vurarak ateşe atıldı.
Canından el çekti; ateşe daldı, kendisini güzelce bir yok etti.
Ateş, pervaneyi tepeden tırnağa kadar sardı. Bütün azası ateş kesildi, kıpkızıl oldu.

View original post 95 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s