Bostan ve Gülistan, Şeyh Sadi-i Şirazi

Barış Kahraman

SeyhSadiSirazi
“PERVANENİN (2) ŞEM’A OLAN RİYASIZ
MUHABBETİ HİKÂYESİ
Birisi pervaneye şu sözleri söyledi: «Hey minimini­cik kuş. Haydi, sen kendine yaraşır bir dost tut. Biraz muvaffakiyet ümit edebileceğin bir yola git. Sen nere­desin, mumu sevmek nerede? Semender değilsin, öyle ateşin etrafmda dolaşma. însan iptida yiğitliğini dene­
meli, sonra cenge girmelidir.
Yarasaya bak, güneşten nasıl saklanır. Demir pen­çeli (başa çıkamıyacağm) insan ile görüşmek bilmez­likten ileri gelir.
Düşman bildiğin birisini dost tutmak akıl dışı de­ğildir.
Hey pervane: Sana kimse, boşu boşuna mumun uğrunda ölüyorsun, iyi ediyorsun, demez. Bir dilenci, padişahın kızını isteyecek olursa, saçma fikir besle­miş olur. Yüzüne tokat, kafasına yumruk yer.
Bir mecliste mum yandığı zaman, padişahların, bütün büyüklerin yüzleri ona dönüyor. Hiç böyle olan mum senin gibi âşıka ehemmiyet verir mi? Karşısında o kadar padişahlar, büyükler dururken senin gibi müf­lise iltifat eder mi? Bunu zannetme.
Mum bütün halka yumuşaklık (nezaket) gösterse bile, sana kızgınlık gösterir. Çünkü sen biçâresin.»
Yanık pervane bu sözlere…

View original post 638 more words

Advertisements

One thought on “Bostan ve Gülistan, Şeyh Sadi-i Şirazi

  1. Pingback: Bostan ve Gülistan, Şeyh Sadi-i Şirazi | tabletkitabesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s